Skovriddergaarden

Skovriddergaarden
Skovriddergaarden
Lidt historie

Selve stedet var den første større Købmandsgaard du mødte når man kom fra Odense eller Nyborg ad den gamle Nyborgvej. Købmandsgaarden lå for enden af Kongebakken og hjørnet af Møllergade/ Gruppemøllestrædet (nu Dronningholmsvej) ca. 400 meter fra Svendborg byport. 

Foruden selve hoved huset rummede gården 12 bygninger til forskelligt brug. I 1856, blev Pakhuset opført som et korn-magasin med 12 fag egebindingsværk i to etager med kælder og loft. Den sydvendte gavl er grundmuret og to af fagene giver plads for en vognport med hejseværk. Taget er bygget som et teglhængt u-valmet mansard konstruktion således at loftet i realiteten rummer to stokværk  (etager). Bygningen rummer således 530 etage kvm. + kælder. 

Købmandgaardens historie går helt tilbage til slutningen af 1500 tallet hvor gården og jorden tilhørte Hvidkilde.                         Der har i området aldrig været så meget skov at det kunne berettige en selvstændig skovridder! Men i 1683 fik en mand ved navn Bondo bestalling som skovridder i Nyborg Amt og  ansvar for det Kongelige ryttergods og dermed de Svend-borgske skovområder.                                                                     I starten af 1700 lod Bondo den gamle gård nedrive og opførte en ny. Titlerne gik i arv - derfor navnet Skovriddergaarden.